Boğaziçi Başkanlığı Hakkında

Sevgili Üsküdar Mahallesi Konakları Projesi Hissedarları;

Son günlerde gündeme gelmiş olan Boğaziçi Başkanlığı konusunu sizin gibi bizde takip ediyoruz.

Proje alanımızda yanlış anlaşılmalar olduğunu görmekteyiz. İlgili değişiklik henüz taslak aşamasındadır.

Taslağa göre, Boğaziçi alanındaki yapılar bundan böyle yeni imar planları esaslarına göre yapılacak, aykırı olanlar yıkılacak. Yapı yoğunluğunu sınırlamaya ve azaltmaya yönelik tedbirler alınacak. Daha önce bu yapılara izin verenlerle ilgili cezai işlemler uygulanırken, alınan ruhsatlar da iptal edilecek. Yeni taslağa göre silueti etkileyecek tüm yapılar kanun kapsamına dahil edildi. (Proje alanımız silüet bölgesinde yer almaktadır.)

bogazici-kanunu

Boğaziçi alanında orman sayılmayan kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel mülkiyete ait koru, koruya katılacak alan, çayır, mesire yeri, bostan ve benzeri alanlar korunacak. Bu alanların arazi ve arsa düzenlenmesi yapılarak veya trampa yoluyla kamu eline geçirilmesi ve kamu yararına kullandırılması sağlanacak.

Gördüğünüz gibi, bu değişiklik ile daha fazla imar gelecek gibi söylemler asılsızdır.

Üsküdar Mahallesi Konakları Projesi Müşaviri

Hamit Çalışır