Deprem ve Projemiz Teknik Şartnamesi

Hayırlı Cumalar Sevgili Üsküdar Mahallesi Konakları Projesi Hissedarları;

Sizden sonraki ikinci kuşak olacak evlat ve torunlarınızın geleceğini kurtarmak yine sizin elinizde olan bir şey. Biz gerekli tedbirleri almak adına zaten en başından beri süre gelen teknik şartnamemizin ikinci maddesinde bunları yazdık.

YATIRIMCI OLARAK BİZİM TEDBİRLERİMİZ

Teknik şartnamemizin 2. maddesi “2) BETONARME: Betonarme (statik) projeler uygulamadaki deprem yönetmeliğine ve inşaat öncesi alınacak olan zemin etüdü raporuna uygun olarak hazırlanacaktır.

Bina iskeleti betonarme karkas sisteminde olup bina temeli Radyejeneral temel sistemi olacak şekilde en son deprem yönetmeliğine uygun olarak projelendirilecektir. Betonarme projeler statik rapor neticesinde çıkacak asgari C 25 sınıfı beton baz alınmak kaydı ile çıkan sonuca göre hazırlanacak ve ST III sınıfı sertifikalı nervürlü demir kullanılacak şekilde düzenlenecektir.Kullanılacak beton, beton derneği üyesi olan firmalardan alınacak ve betonlarda hiçbir katkı maddesi kullanılmayacaktır.

Her beton dökümünde alınacak beton numuneleri ilgili mercilere gönderilerek beton basınç testi yaptırılacaktır.Ayrıca kullanılacak çeliklerden de numuneler alınarak çekme ve mukavemet testleri yaptırılacaktır.Beton numunelerinin 7-28 günlük test raporları ve demirlerden alınacak örneklerin çekme testi sonuçlarının bir kopyası arsa sahiplerine veya görevlendireceği kişilere verecektir. Ayrıca arsa sahiplerinin görevlendirdiği kişiler kendileri test ettirmek için beton ve demir numuneleri alabileceklerdir. Zeminde hafriyat sonrası temel taban kotuna inildikten sonra zemin ıslahı yapılacak,gerek görüldüğünde silindirlerle sıkıştırma yapılacaktır.

Bu işlemler bittikten sonra çevreve yer altı sularını binadan uzak tutmak için radye temel alt kotunda 125mm.çaplı fleksible drenaj hortumu (drenflex) döşenerek temel drenajı yapılacaktır. Ayrıca drenflex ve çakıl yatağı jeotekstil membran ile kaplanacaktır. Yağmur suyu hattı ve pis su hattı ayrı tutulacak ve sokaktaki kanallara ayrı ayrı bağlanacaktır.Kotun kurtarmaması halinde drenaj ve yağmur suyu hatları ve ayrıca pis su hattı ayrı ayrı yeterli kapasitede ve enaz birer adet yedekli VİLO marka dalgıç pompalar ile tahliye edilecektir.Drenaj sistemi tamamlandıktan sonra üzerine blokaj serilip sıkıştırılarak daha sonra üzerine 10cm. grobeton dökülecektir. Bu beton helikopter perdahı ile pürüzsüz bir yüzey elde edilecek şekilde yapılacaktır.

Bu işlemlerden sonra binanın temeli, bodrum katlan ve perdelerini su basman kotuna kadar aşağıda anlatıldığı şekilde bohçalama işlemi yapılacaktır. Buna göre; grobeton üzerine polyester keçe taşıyıcılı 3mm. membran, şaluma ile serbest yapıştırma tekniği ile uygulanacak ve üzerine polyester keçe taşıyıcılı 3 mm. Membranfola STOPER PP 300) bini yerleri lOcrn. üst üste gelecek şekilde ve alt ek yerlerinin ortalanması şeklinde şaluma ile tam yapıştırma tekniği ile uygulanacaktır. Üzerine geotekstil keçe (200gr/m2)serilecek ve koruma betonu atılacak ve donatı onun üzerine döşenecektir. Betonarme temel perdelerinin izolasyonu ise şu şekilde yapılacaktır; Öncelikte betonda bulunan çatlak, soğuk derz ve segrasyonlu bölümler sağlam betona kadar açılarak yüzey temizlenerek,gerekli beton tamirleri yapısal harçlarla yapılarak izolasyona hazır hale getirilecektir.

Daha sonra çimento eseaslı negatif ve pozitif yönden uygulanabilen yüksek yapışma(bağlanma)özelliğine sahip, betonun içine işleyerek betonun porlannı (ince deliklerini) bloke eden, toprak seviyesinin altında ve üstünde kullanılabilen,su buharı geçirgen, su izolasyonu malzemesi fVVEBER CERİNOL DS veya aynı kalite değerindeki emsal malzeme ile yüzeye tek kat olarak uygulanacaktır, üzerine iki kat akrilik dispersiyon ile su geçirimsizlik katkıları içeren çimento eseslgçift komponenti.yanelastik su yalıtım harcı VVEBER SS-8 veya aynı kalite değerindeki emsal malzeme ile yüzeye çift kat olarak fırça ile uygulanacaktır. Dolgu öncesinde izolasyon koruması olarak tercihe bağlı olmak üzere drenaj levhası veya strafort-drenaj levhası DELTA NB veya aynı kalite değerindeki emsal malzeme ile uygulaması yapılacaktır. Kat döşemeleri asmolen yapılacak.

Daire iç yüksekliği (şap hariç) net 2.80m. olacaktır, Bodrum kat tavanları (zemin kat tabanı) gerekli malzeme ile ısı izolasyonu sağlanacaktır. Bina betonarme yapısı, garaj betonarmesinden 5 cm’lik dilatasyon hattıyla ayrılacaktır. Dilatasyon hattında gerekli su izolasyonu ayrıca yapılacaktır. Tüm betonarme imalatı süresince donatı çaplarına uygun plastik pas payı kullanılacak ve beton dökülmeden önce yatay ve düşey kalıplar vakumla ve havalı kompresörle temizlenecek hiçbir imalat ve organic atık kalmayacaktır. Dökülen betonların sulamalarında azami önem gösterilecektir. Kullanılacak tüm izatasyon ve drenaj malzemeleri TSE veya CE belgeli olacaktır.” şeklinde belirtiliyor.

Radye temel ve depremdeki etkilerini aşağıda yer alan video’da izleyebilirsiniz.

Belirttiğimiz gibi tedbir bizim, takdir Allah’ın. Tekrardan Hayırlı Cumalar.

Üsküdar Mahallesi Konakları Projesi Müşaviri

Hamit Çalışır.