Üsküdar Mahallesi Projesi Statiği

Sevgili Üsküdar Mahallesi Sakinleri;

Ülkemiz deprem kuşağında yer almakta ve ülke için beklenen en büyük depremlerden bir tanesi İstanbul depremidir.

deprem

Kentsel Dönüşümün amaçlarından biri de, depreme dayanıklı yapılar yapılmasıdır. Üsküdar Mahallesi Projesi, 8 kat statik üzerine kurulu olacaktır. Kullanılacak beton v.b. bilgilerini de teknik şartname içerisinde ki ilgili bölümden aşağıda detaylarını okuyabilirsiniz. 100 yıllık ömrü olan LUX Üsküdar konaklarında yaşamayı Allah nasip etsin;

Betonarme (statik) projeler uygulamadaki deprem yönetmeliğine ve inşaat öncesi alınacak olan zemin etüdü raporuna uygun olarak hazırlanacaktır.Bina iskeleti betonarme karkas sisteminde olup bina temeli Radyejeneral temel sistemi olacak şekilde en son deprem yönetmeliğine uygun olarak projelendirilecektir.Betonarme projeler C 35 sınıfı betona göre hazırlanacak ve ST III sınıfı sertifikalı nervürlü demir kullanılacak şekilde düzenlenecektir.Kullanılacak beton, beton derneği üyesi olan firmalardan alınacak ve betonlarda hiçbir katkı maddesi kullanılmayacaktır.
Her beton dökümünde alınacak beton numuneleri ilgili mercilere gönderilerek beton basınç testi yaptırılacaktır.Ayrıca kullanılacak çeliklerden de numuneler alınarak çekme ve mukavemet testleri yaptırılacaktır.Beton numunelerinin 7-28 günlük test raporları ve demirlerden alınacak örneklerin çekme testi sonuçlarının bir kopyası arsa sahiplerine veya görevlendireceği kişilere verecektir. Ayrıca arsa sahiplerinin görevlendirdiği kişiler kendileri test ettirmek için beton ve demir numuneleri alabileceklerdir.Zeminde hafriyat sonrası temel taban kotuna inildikten sonra zemin ıslahı yapılacak, gerek görüldüğünde silindirlerle sıkıştırma yapılacaktır.Bu işlemler bittikten sonra çevre ve yer altı sularını binadan uzak tutmak için radye temel alt kotunda 125mm.çaplı fleksible drenaj hortumu (drenflex) döşenerek temel drenajı yapılacaktır.Aynca drenflex ve çakıl yatağı jeotekstil membran ile kaplanacaktır. Yağmur suyu hattı ve pis su hattı ayrı tutulacak ve sokaktaki kanallara ayrı ayrı bağlanacaktır.Kotun kurtarmaması halinde drenaj ve yağmur suyu hatları ve ayrıca pis su hattı ayrı ayrı yeterli kapasitede ve enaz birer adet yedekli VİLO marka dalgıç pompalar ile tahliye edilecektir.Drenaj sistemi tamamlandıktan sonra üzerine blokaj serilip sıkıştırılarak daha sonra üzerine lOcm. grobeton dökülecektir. Bu beton helikopter perdahı ile pürüzsüz bir yüzey elde edilecek şekilde yapılacaktır.
Bu İşlemlerden sonra binanın temeli, bodrum katları ve perdelerini su basman kotuna kadar aşağıda anlatıldığı şekilde bohçalama işlemi yapılacaktır. Buna göre; grobeton üzerine polyester keçe taşıyıcılı 3mm. membran, şaluma ile serbest yapıştırma tekniği ile uygulanacak ve üzerine polyester keçe taşıyıcılı 3 mm. MembranfolaSTOPER PP 300) bini yerleri lOcm. üst üste gelecek şekilde ve alt ek yerlerinin ortalanması şeklinde şaluma ile tam yapıştırma tekniği ile uygulanacaktır. Üzerine geotekstil keçe (200gr/m2)serilecek ve koruma betonu atılacak ve donatı onun üzerine döşenecektir.
Betonarme temel perdelerinin izolasyonu ise şu şekilde yapılacaktır; Öncelikle betonda bulunan çatlak, soğuk derz ve segrasyonlu bölümler sağlam betona kadar açılarak yüzey temizlenerek, gerekli beton tamirleri yapısal harçlarla yapılarak izolasyona hazır hale getirilecektir. Daha sonra çimento eseaslı negatif ve pozitif yönden uygulanabilen yüksek yapışma(bağlanma)özelliğine sahip, betonun içine işleyerek betonun porlannı (ince deliklerini) bloke eden, toprak seviyesinin altında ve üstünde kullanılabilen, su buharı geçirgen, su izolasyonu malzemesi fVVEBER CERİNOL DS) yüzeye tek kat olarak uygulanacaktır, üzerine iki kat akrilik dispersiyon ile su geçirimsizlik katkıları içeren çimento eseslı, çift komponentii, yan elastik su yalıtım harcı (WEBER SS-8) yüzeye çift kat olarak fırça ile uygulanacaktır. Dolgu öncesinde izolasyon koruması olarak tercihe bağlı olmak üzere drenaj levhası veya strafort-drenaj levhası(DELTA NB) uygulaması yapılacaktır. Kat döşemeleri asmolen yapılacak. Daire iç yüksekliği (şap hariç) net 2.80m. olacaktır, Bodrum kat tavanları (zemin kat tabanı) gerekli malzeme ile ısı izolasyonu sağlanacaktır. Bina betonarme yapısı, garaj betonarmesinden 5 cm’lik dilatasyon hattıyla ayrılacaktır. Dilatasyon hattında gerekli su izolasyonu ayrıca yapılacaktır. Tüm betonarme imalatı süresince donatı çaplarına uygun plastik pas payı kullanılacak ve beton dökülmeden önce yatay ve düşey kalıplar vakumla ve havalı kompresörle temizlenecek hiçbir imalat ve organic atık kalmayacaktır. Dökülen betonların sulamalarında azami önem gösterilecektir. Kullanılacak tüm izalasyon ve drenaj malzemeleri TSE veya CE belgeli olacaktır.

Belediyemizin inşaat izni tarihinden itibaren 24 ay içerisinde imar artışı durumunda, ek imar artışını (8 kata kadar) temel ve beton kaba inşaat esnasında, inşaatlarımıza ilave edeceğiz. Bu gelecek imar artışını sizler ile eşit olarak paylaşacağız.

 

proje-sirali