Üsküdar Mahallesinde Yönetim

Merhaba Sevgili Komşularımız;

Konut ve ikamet alanlarını şehirde mahalle olarak tarif ediyoruz. Hanımların, yaşlıların, çocukların yaşamlarını düşünürsek, zamanlarının %90’ını mahallede geçecektir.

Mahalle yönetimine hanımların aktif katılımını sağlayacak bir yapılanmanın mümkün olduğunu görüyoruz. Yaşam alanımız olan mahallenin oluşumu ve yaşamın bir parçası olan çevreye saygılı ortamların oluşumu önemlidir.

 

Üsküdar Mahallesi Projesi

 

İnsanların çevre karşısında ki duyarsızlık ve sorumsuzluklarının, insanlığı karşı karşıya bıraktığı derin kültürel kirlenmenin önüne geçmek için; mahallede yaşayan hanımların yönetime aktif olarak katılmaları gerekmektedir.

Yönetim planı olarak, her kat irtifakı sırasında tapu bilgilerimize eklenen şartname mecburidir. Üsküdar Mahallesinde; bu yönetim planı iskandan sonraki mahalleyi ve yaşamı yönetecek, denetleyecek şekilde teşkilatlanacaktır.

Mahalle sakinlerinden ve profesyonel yöneticilerden oluşan mahalle yönetimini oluşturmak ve kat irtifakı kurulurken yönetim planı olarak kabul edeceğimiz şartname ile geleceğimizi, kültürümüzü, kimliğimizi korumak üzere birliğimizi oluşturacağız.

Üsküdar Mahallesinde yaşamak isteyen hissedarlarımız; mahalle yönetim planı için şimdiden sizleri çalışmaya davet ediyorum.